چیزهایی که شاید راجع به روان درمانی ندانید

یک سری باورها در مورد روان درمانی یا همان تراپی وجود دارد که بد نیست، صحیح آن را از زبان یک روانشناس بشنوید:

 • این عقیده که ” کسی که روان درمانی میشه دیوانست یا بیماری روانی جدی داره”، باور به روز نشده ایست. خوب است عقایدمان را نیز مثل امکاناتمان، به روز کنیم. اتفاقاً معمولاً و حتی در طول تاریخ، عده ای که متفکرتر و روشن تر بوده اند، ضرورت آن را بیشتر حس کرده اند.
 • رواندرمانی نصیحت کردن افراد نیست.
 • رواندرمانی تلقین یک سری حرف‌های مثبت، انگیزشی و هیجانات مثبت نیست، هرچند که افراد زیادی چنین باوری دارند. چنین احساساتی موقتی هستند و درمان، نامیده نمی‌شوند.
 • رواندرمانی حتی فقط آموزش دادن به افراد نیست، گرچه که بخشی از درمان می‌تواند شامل آموزش هم باشد. روان درمانی با سفارش به کتاب خواندن، پادکست گوش کردن، مشاوره‌ی تلفنی و تلویزیونی، سمینار و کارگاه رفتن، متفاوت است.
 • صرفا چون روان درمانی بر اساس صحبت کردن است، نه تنها به معنای هیچ کاری انجام ندادن و رایگان نیست، بلکه در همه جای دنیا، جزو مشاغل گران قیمت محسوب می‌شود. روان درمانگر برای شغلش آموزش دیده، زحمت کشیده و کاری معطوف به هدف انجام می‌دهد و کارش با مشورت هایی که از دوستان و آشنایانمان می‌گیریم یکی نیست.
 • رواندرمانی نه تنها، پول دور ریختن و خرج اضافه کردن نیست، بلکه تغییرات ایجاد شده توسط آن، حتی می‌تواند بسیاری از هزینه های زندگی را کاهش دهد و چه بسا رشدهای حتی مالی ایجاد کند، صرفا به این می‌توانید فکر کنید که به دلیل مشکلات روان شناختیمان تا کنون چه هزینه هایی پرداخت کرده و می‌کنیم.
 • رواندرمانی عموماً در یک یا چند جلسه ی کوتاه انجام نمی‌شود. مشاوره و روان درمانی با هم متفاوتند.
 • روان درمانی در چند جلسه ی کوتاه ممکن نیست، چرا که مشکلات پایدار و عادات طولانی مدت یک فرد، به سرعت نا پدید نمی‌شوند.
 • رواندرمانی بعد از چند جلسه شما را تبدیل به فردی خوشحال نمی‌کند و قرار هم نیست چنین کاری انجام دهد.
 • مسئولیت نتیجه دادن درمان، هم به عهده ی درمانگر و هم به عهده ی مراجع است.
 • رواندرمانی دارای اصول اخلاقی و حرفه ای مشخصی است و به صرف این که مبتنی بر ارتباط دو فرد است، دلبخواهی نیست.
 • هیچ نوع ارتباط دیگری، غیر از ارتباط درمانی بین درمانگر و مراجع، نبایستی وجود داشته باشد.
 • همان طور که خیاط، معلم، جراح، نانوای عالی، خوب، متوسط و ضعیف وجود دارد، کیفیت کار رواندرمانگران نیز با هم متفاوت است.

رواندرمانی خوب، تجربه ی رشدی منحصربفردی است.

                 مرکز مشاوره چیمگان

مقالات مرتبط:

چه ایراداتی ممکن است در یک رابطه ی عاطفی وجود داشته باشد؟

آیا تجربه ی یک ارتباط یا ازدواج نا موفق را دارید؟ 

عشق ورزیدن را چگونه یاد گرفتید؟

روان شناس خوب، معرفی کنید.