مرکز مشاوره چیمگان، محلی امن برای حل مسائل زندگی

تشکیل چیمگان

مرکز مشاوره چیمگان یک مرکز مشاوره ی خدمات عمومی روان شناختی است که در سال 1393 به مدیریت و مسئولیت فنی دکتر سحر عرب پور تحت نظارت سازمان بهزیستی شمیرانات در تهران تاسیس شد. این مرکز در حوزه های بزرگسال و کودک به ارائه ی خدمات روان درمانی و آموزشی می پردازد.

ما در چیمگان خوشحالیم که از همکارانی بهره می بریم که در حوزه های کاری خودشان حرفه ای، متعهد و علاقمند هستند و گزیده عمل می کنند. ما، زندگی، شغل و مراجعانمان را دوست داریم و امیدوار هستیم که برای جامعه مفید واقع شویم.

چیمگان در لغت به معنای اهل معنی  و دانندگان چم و خم امور است.

باور چیمگان

به باور ما در چیمگان، زندگی موهبتی است مغتنم که آغاز و انجام آن مبهم است و ما اگر نیک بکوشیم، می توانیم تا جایی که در اختیار ماست، در لحظه های سخت و آسان آن با کیفیت عمل کنیم. بنابراین “کیفیت زندگی” برای ما در چیمگان مهم است و باور داریم که در جهان، راه های زیادی وجود دارد که با آن می شود به این کیفیت، افزود و هر دانشی به سهم خود، راهی در بالا بردن این کیفیت، دارد.

بر پایه ی شواهد علمی روان شناسی می دانیم که “کیفیت روابط ما با دیگران، کیفیت زندگی مان را تعیین خواهد کرد”. بنابراین، در شغل زیبای روان درمانی، به دنبال این هستیم که در کنار مراجعانمان، موانع ارتباط موثر با خود و دیگران را در دنیای خانوادگی، عاطفی، تحصیلی و کاری، شناسایی کنیم، تا جای ممکن، آن را ترمیم کنیم و بدینوسیله در جهت افزایش کیفیت زندگی ، بکوشیم.

در جهت رسیدن به این هدف، معتقدیم که خدمات با کیفیت روان شناسی که از مسیر تخصص در حوزه ی روان شناسی علمی و نه روان شناسی زرد بگذرند، در کنار تعهد اخلاقی انسانی و حرفه ای، ابزاری بسیار سودمند و لازم خواهند بود. باور چیمگان  این است که برای خوب زندگی کردن، نیاز داریم که ” آگاهانه تر زندگی کنیم”.

پیش بینی می شود که هزاره ی سوم، دوران وفور استفاده از روان شناسی در شئونات مختلف زندگی باشد و ما خوشحالیم که در کنار مراجعان عزیز و مشتاقمان در این راه، سفر می کنیم و بسیار امیدواریم که آگاهی افزایی حاصل از خدمات روان شناختی، به ما و مراجعانمان کمک کند تا در ساختن جامعه ای آگاهتر، شادتر و کارآمدتر، نقش داشته باشیم.

دکتر سحر عرب پور

مدیر و مسئول فنی مرکز مشاوره چیمگان