دکتر سحر عرب پور

دکتر سحر عرب پور

مدیر و مسئول فنی مرکز چیمگان

دکتری روان شناسی دانشگاه الزهرا
فوق لیسانس روان شناسی بالینی دانشگاه شیراز
لیسانس روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی
حوزه ی فعالیت : (روان درمانی اختلالات بالینی بزرگسالان با رویکرد شناختی-رفتاری و طرح واره درمانی)

خانم هاله افقی

خانم هاله افقی

روانشناس و رواندرمانگر کودک

دانشجوی دکتری روان شناسی
فوق لیسانس روان شناسی دانشگاه آزاد اراک
لیسانس مشاوره دانشگاه تربیت معلم
حوزه ی فعالیت: (درمانگر اختلالات رفتاری کودکان خصوصاً در حوزه ی اوتیسم و بیش فعالی)

دکتر سید رشید حسینی

دکتر سید رشید حسینی

روانپزشک

استاد هیات علمی بازنشسته دانشگاه ارتش
روانپزشک ارجاعی مرکز مشاوره چیمگان

خانم سوده شعبانی

خانم سوده شعبانی

درمانگر کودک

فوق لیسانس روان شناسی کودکان استثنایی
لیسانس روان شناسی کودکان استثنایی
حوزه ی فعالیت: (درمانگر اختلالات رفتاری کودکان)

خانم مریم احمدی

خانم مریم احمدی

درمانگر کودک

دانشگاه علامه طباطبایی
حوزه ی فعالیت: اختلالات رفتاری کودکان

خانم افسر آیت الهی

خانم افسر آیت الهی

گفتاردرمانگر

لیسانس گفتار درمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
حوزه ی فعالیت: گفتار درمانی

خانم آرزو آقاجانی

خانم آرزو آقاجانی

گفتاردرمانگر

فوق لیسانس گفتار درمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
حوزه ی فعالیت: گفتار درمانی

آقای امین پیری

آقای امین پیری

گفتاردرمانگر

لیسانس گفتار درمانی از دانشگاه علوم بهزیستی (نظام پزشکی 1776)
حوزه ی فعالیت: گفتاردرمانی

خانم الهام مکاره چی

درمانگر کودک

فوق لیسانس روان شناسی دانشگاه آزاد
لیسانس روان شناسی دانشگاه آزاد
درمانگر اختلالات رفتاری کودکان

خانم لیلا نیازی

درمانگر کودک

دانشجوی دکتری علوم شناختی
فوق لیسانس علوم شناختی
لیسانس روان شناسی بالینی علامه طباطبایی
درمانگر اختلالات کودکان

دکتر نجمه وکیلی

روان شناس و روان درمانگر

دکتری روان شناسی دانشگاه الزهرا
حوزه ی فعالیت: (درمانگر اختلالات بزرگسالان)